H27年度地球環境学舎 新入生ガイダンスおよび歓迎会を開催しました

平成27年4月6日、平成27年度地球環境学舎の新入生ガイダンスを行いました。

今年度の大学院入学者は修士課程44名、博士(後期)課程12名です。

IMG_1414IMG_1416

ガイダンス後には、カンフォーラにて新入生歓迎会を行いました。

IMG_2175IMG_2185IMG_2196